Overslaan en naar de inhoud gaan

Het MyPeBS-onderzoek: naar een nieuwe strategie voor screening van borstkanker?

Het MyPeBS-onderzoek: naar een nieuwe strategie voor screening van borstkanker?

Oktober 2019 is in België het startsein voor het Europese MyPeBS-onderzoek (My Personal Breast Cancer Screening). Wat is de bedoeling? Evaluatie van een nieuwe strategie voor de screening van borstkanker, op basis van het individuele risico van elke vrouw. Het Jules Bordet Instituut verzorgt de coördinatie van de Belgische onderzoekspartners: een tiental ziekenhuiscentra in de drie gewesten van het land. Op een ruimere schaal speelt MyPeBS zich af in vijf landen (België, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Israël) en zijn er 26 internationale partners betrokken.

MyPebs

De beperkingen van de huidige screening
Het huidige programma voor georganiseerde screening van borstkanker werkt met eenzelfde routine voor alle vrouwen van 50 tot 69 jaar, en houdt rekening met slechts één risicofactor: hun leeftijd. We weten nochtans dat het kankerrisico varieert van de ene tot de andere vrouw, en functie is van andere factoren: familiegeschiedenis, persoonlijke antecedenten, levensstijl, genetische constitutie. Hoewel deze screening doeltreffend is (minder zware behandelingen, minder mortaliteit), houdt ze ook ongemakken in: overdiagnose (het feit dat 1 à 2 op 10 opgespoorde ‘laesies’ geen probleem zouden vormen maar toch worden verwerkt en behandeld), tussentijdse kankers (die nog niet werden gedetecteerd bij de recentste screening: ¼ van de kankers) en tot slot de ‘valse positieven’ (2 à 10% van de gescreende dames worden opnieuw opgeroepen voor een extra onderzoek waar dan een ‘vals alarm’ wordt vastgesteld).

MyPeBS, naar een gepersonaliseerde screening van borstkanker
We beschikken vandaag over gehomologeerde tools om op een gestandaardiseerde, betrouwbare en reproduceerbare manier het individuele risico te evalueren. MyPebs (My Personal Breast Cancer Screening) is in deze context de eerste gerandomiseerde Europese klinische studie die de voordelen wil evalueren van een gepersonaliseerde screening waarvan de frequentie en de modaliteiten worden aangepast aan het individuele risico van elke vrouw. Deze nieuwe screeningstrategie houdt rekening met het individuele risiconiveau en wil zo de doeltreffendheid van de georganiseerde screening verhogen én de ongemakken ervan inperken. Dit unieke en ambitieuze project wordt op internationaal niveau gecoördineerd door Unicancer (Frankrijk). Het verenigt 26 internationale partners en speelt zich af in vijf landen: België, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en Israël. In België werken een tiental screeningcentra in de drie gewesten – vooral ziekenhuiscentra – mee aan het project. De coördinatie is in handen van het Centrum voor Preventie en Vroegtijdige Opsporing van het Jules Bordet Instituut.

 Concreet: het onderzoek staat vanaf maandag 4 november op vrijwillige basis open voor vrouwen!
De resultaten van dit onderzoek, dat 7 jaar zal duren, zullen het mogelijk maken Europese aanbevelingen te formuleren voor verbetering van de georganiseerde screening. Voor de hele studie in de 5 ‘recruiter-landen’ worden 85.000 vrouwen van 40 tot 70 jaar, die nog geen borstkanker hadden, opgeroepen om op vrijwillige basis deel te nemen. In België verwachten we 10.000 dames-vrijwilligsters.

  • Voor meer inlichtingen over dit onderzoek surf je naar www.mypebs.eu. Bekijk ook de video.
  • Indien u wenst deel te nemen aan het onderzoek :
    1. Voor meer informatie, neem contact op met het Call Center van de Stichting tegen Kanker: 0800 15 801.
    2. Lees hier het ‘informatie- en toestemmingsdocument’.
    3. De lijst met centrums waar u aan het onderzoek kunt deelnemen, kunt u hier downloaden

VIDEO : Animatievideo waarin de MyPeBS studie wordt gepresenteerd 

Dit project wordt gefinancierd door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, in het kader van subsidieovereenkomst nr. 755394. In België geniet het bovendien de steun van de Stichting tegen Kanker.