Overslaan en naar de inhoud gaan

Een clinical trial zoeken

Een clinical trial zoeken

Status van de proef
Trial Phase
Soort proef
19 klinische proeven grid list downloaden
 • Titre Organe Phase Statut Crittères majeurs d'inclusion Contact
 • 1367.1 "Een open label, fase Ia/Ib studie ter bepaling van de dosis BI 894999, dat oraal en eenmaal daags wordt toegediend aan patiënten met geavanceerde maligniteiten, met herhaalde toediening bij patiënten die er een klinisch voordeel uithalen" Multiples fase 1 Ouvert Alle lijnen/ RECIST 1.1 Ahmad Hussein Awada
 • AMC303-01 Een studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en farmacokinetiek van AMC303 als monotherapie bij patiëten met een gevorderde of metastatische, maligne solide tumor van epitheliale oorsprong. Multiples fase 1/1b Fermé Alle lijnen, RECIST 1.1 Philippe Aftimos
 • CheckMate Een gerandomiseerde, multicentrische fase III-studie van nivolumab versus sorafenib als
  eerstelijnsbehandeling bij patiënten met gevorderd levercelcarcinoom
  Foie fase 3 Fermé Alain Hendlisz
 • CIRT CIRSE Register voor SIR-Spheres Therapie Foie Fermé Patrick Flamen
 • EORTC 1658 Kwalificatie van beeldvormingsmethoden voor de beoordeling van interstitiele longziekte geinduceerd door kankermedicijn (ImageILD) Poumon Fermé Alle lijnen / long metastatische Konstantinos Stathopoulos
 • GNS561-CL-I-Q-0211 Fase 1/2a-studie om de veiligheid, activiteit en farmacokinetiek van stijgende doses GNS561 te evalueren bij patiënten met primaire leverkanker Multiples fase 1 Ouvert RECIST v1.1 Ahmad Hussein Awada
 • I7W-MC-JQBA Een fase 1 studie met LY3127804 bij patiënten met gevorderde solide tumoren en bij wie standaardbehandeling faalde. Multiples fase 1 Fermé RECIST 1.1, na standard trerapy Ahmad Hussein Awada
 • IJB_2672 Een placebogecontroleerde, gerandomiseerde, voor de observator geblindeerde fase 3-studie ter evaluatie van de werkzaamheid, veiligheid en verdraagbaarheid van een Clostridium Difficile Vaccin bij volwassenen van 50 jaar en ouder. Multiples fase 3 Ouvert Alle tumoren Mickael Aoun
 • IJB_2728 Impact van een groepinterventie op de aanpassing en de emotieregulatie bij patienten met uitgezaaide kanker: een pilootstudie Tumeurs solides Ouvert Metastatiek, elke tumor verward
 • IJB_2732 Een fase 1a/1b-onderzoek naar een anti-IDO-1-middel (LY3381916) toegediend alleen of in combinatie met anti-PD-L1 checkpoint antilichaam (LY3300054) bij solide tumoren Multiples fase 1/1b Fermé Metastatisch / Biopsie verplicht Nuria Kotecki
 • INCAGN1876-201 Een fase 1/2-studie naar de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van INCAGN01876 in combinatie met immuuntherapieën bij patiënten met gevorderde of gemetastaseerde maligniteiten Multiples fase 1 Fermé 2e metastatische lijn, RECIST 1.1, Biopsie Philippe Aftimos
 • INCB 01158-203 Een fase 1/2-studie ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid en werkzaamheid van INCB001158 in combinatie met chemotherapie bij patiënten met gevorderde of uitgezaaide solide tumoren Multiples fase 1 Fermé Metastatisch / Biopsie verplicht Christiane Jungels
 • INCB59872-101 Een fase 1/2, open-label, dosisescalatie/dosisuitbreiding onderzoek naar de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB059872 bij proefpersonen met gevorderde maligniteiten. Tumeurs solides fase 1/2 Fermé Alle lijnen Ahmad Hussein Awada
 • INCB62079-101 Een fase 1, open-label studie met dosisescalatie en -uitbreiding naar de veiligheid en verdraagbaarheid van INCB062079 bij patiënten met gevorderd hepatocellulair carcinoom en andere maligniteiten Multiples fase 1 Fermé na standard Christiane Jungels